De Twilling

De in opdracht van de Gemeente Lemsterland door Bouwgroep Dijkstra Draisma gebouwde sporthal is in augustus 2011 opgeleverd.
Het is met recht een sporthal waar ook onze vereniging trots op is.
De aanwezige kantine wordt op wedstrijdavonden, en op verzoek, door Tsjûkemarders geëxploiteerd. Dit wordt dan met name mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers.
Onze volleybalvereniging kreeg door de nieuwe hal een enorme boost. Het ledenaantal steeg en de resultaten verbeterden spectaculair. Zozeer zelfs dat het nu als een gemiste kans wordt ervaren dat we niet kunnen beschikken over een hal met ruimte voor twee volleybalvelden.
Ook voor vele andere sporten zou dit zeer gunstig zijn geweest.
De naam “De Twilling” (Fries voor “De Tweeling”) was het resultaat van een door de Gemeente uitgeschreven wedstrijd.
We hopen snel in de sporthal te kunnen beschikken over WiFi, zodat ook wij gebruik kunnen gaan maken van het DWF. (Digitaal Wedstrijd Formulier)

Adres: Herenweg 101, 8537 SM Echten

 

                  hal in aanbouw                                                                opgeleverd

de Twilling in aanbouw 2010   de Twilling
ACL webdesign (c)2017