Hier onder staat een chronologische opsomming van onze Tsjûkemarders volleybal vereniging.

Aanvullingen en/of nieuwe berichten gaarne afgeven of toezenden aan Pieterik vd Zee (secretaris).

Achter elk item met een datum staat een toelichting.

 

Ontstaan geschiedenis van de Tsjûkemarders.

Oprichting van de vereniging de Tsjûkemarders in 1961

De Tsjûke nei-prater 1982

Trainer gezocht 1995

De Twilling 2011

Uit de oude doos kranten artikel.

ACL webdesign (c)2017